Info‎ > ‎

Wie zijn wij?

SchoolteamJuf Evelyn

Juf Dominique

Juf Magy

Juf Sofie

Juf Vicky
Inrichtende macht:

Wij behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het gemeentebestuur, Nieuwstraat 19, 9570 St.- Maria Lierde, vormt ons schoolbestuur. 055/43 10 10Scholengemeenschap

Wij maken deel uit van de scholengemeenschap  'SG VLAARD'. 
Mevr. Lieve Janssens is coördinerend directeur 

OVSG

Wij zijn aangesloten bij Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzwCLB

Onze school werkt samen met het GO! centrum voor leerlingenbegeleiding. 
Via school of via onderstaande coördinaten kan u altijd terecht met uw vragen.

CLB Geraardsbergen GO!
Kattestraat 5
9500 Geraardsbergen
054/41 12 84
 
clb-team

Van links naar rechts:
Veerle De Saedeleer: maatschappelijk werker
Ann Cosyn: verpleegkundige
Evelien Van den Borre: psycho-pegagoog

                                                                                                                 


Schoolraad

Sedert het schooljaar 2004-2005 werd een schoolraad opgericht.
Deze raad omvat, overeenkomstig de decretale bepalingen, drie representatieve geledingen die participeren aan en nadenken over het lokale schoolbeleid, met name het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.
De schoolraad wordt voor vier jaar gekozen, vergadert minimaal drie maal per jaar over een aantal materies, waarvoor hij informatierecht, respectievelijk advies-, overleg- of beslissingsbevoegdheid heeft en naar een eensgezindheid streeft.

De samenstelling van de schoolraad ziet eruit als volgt:


Voorzitter:mevr. Verstaen Evelyn
Secretaris:mevr. Van Daele Magy
Ouders:mevr. Vandercasseyen Isabelle
mevr. De Vliegher Sofie
mevr. Vanderlinden Monia
Lokale gemeenschap:dhr. Premereur Dany
mevr. Nancy Van  Dooren
mevr. Meert Patricia


 
Comments