Inschrijvingen

Voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn er bepaalde instapdata vastgesteld waarop ze het eerst naar school mogen komen.

Wanneer uw kleuter 2,5 jaar is geworden dient u dus te wachten tot de eerstvolgende instapdatum om uw kind naar school te laten komen.

INSTADATA schooljaar 2021-2022

  • Woensdag 1 september 2021 (begin schooljaar)

  • Maandag 8 november 2021 (na de herfstvakantie)

  • Maandag 10 januari 2021 (na de kerstvakantie)

  • Dinsdag 1 februari 2022 (teldatum)

  • Maandag 7 maart 2022 (na de krokusvakantie)

  • Dinsdag 19 april 2022 (na de paasvakantie)

  • Maandag 30 mei 2022 (na O.L.H. Hemelvaart)

Je kan je kind inschrijven op onze school op schooldagen tussen 8.15 en 16 uur of na afspraak met de directeur of een kleuterleidster.