Inschrijvingen

Voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn er bepaalde instapdata vastgesteld waarop ze het eerst naar school mogen komen.

Wanneer uw kleuter 2,5 jaar is geworden dient u dus te wachten tot de eerstvolgende instapdatum om uw kind naar school te laten komen.

INSTAPDATA Schooljaar 2020-2021

  • di 1 september 2020 (begin schooljaar)

  • Ma 9 november 2020 (na de herfstvakantie) omwille van verlengde herfstvakantie door Corona is de instapdatum verschoven naar 16/11/2020

  • Ma 4 januari 2021 (na de kerstvakantie)/

  • Ma 1 februari 2021 (teldatum)

  • Ma 22 februari 2021(na de krokusvakantie)

  • Ma 19 april 2021 ( na de paasvakantie)

  • ma 17 mei 2021 (na OLH Hemelvaart)

Je kan je kind inschrijven op onze school op schooldagen tussen 8.15 en 16 uur of na afspraak met de directeur of een kleuterleidster.