Onze Troeven

Algemeen

 • kleine school, aangename sfeer in een groene omgeving

 • kleine klasgroepen waardoor uw kleuter de nodige aandacht krijgt!

 • voor- en naschoolse opvang

 • verzorgde warme maaltijden

 • persoonlijk contact met directie en kleuterleidsters

 • zorgleerkracht

 • gedifferentieerd werken

 • contractwerk

 • nauw contact met de natuur, de kleuters spelen veel buiten

 • moestuintje voor de kleuters

 • computers in de klas

 • infoavond, grootouderfeest, sinterklaasfeest, ...

 • oudercontact

 • ruim aanbod van educatief en motorisch materiaal

 • heen- en weerschriftje

 • hanteren van kindvolgsysteem

 • degelijke voorbereiding voor het eerste leerjaar

Warme maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kleuter soep en een warme maaltijd nuttigen op school.

Enkel een lekker tasje soep kan ook.

Opvang

Er is elke dag opvang vanaf 7.15 uur tot 18 uur.

Op woensdagnamiddag / lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen kunnen de kleuters terecht in de buitenschoolse opvang in Brakel.

Op woensdag worden de kleuters die gebruik maken van de buitenschoolse opvang met de bus op school opgehaald.