FAQ graadsklassen

1. Mijn kind zit in een graadklas. Hoe gaat dat?

Terwijl de ene groep kleuters met de juf werkt, gaan de kleuters van de andere groep zelfstandig aan het werk in de hoekjes bv.: puzzelen, boekje lezen, met constructiemateriaal in de zandbak.

De juf wisselt beide groepen af zodat alle kleuters aan bod komen.

2. Wat Als mijn kind het wat moeilijker heeft?

Door kleinschaligheid van de school kan de juf met kleinere groepen werken. Zij kent de sterke en de zwakke punten van je kind. Op deze manier kan ze elke kleuter optimaal begeleiden.

3. Wat als mijn kind een sterke kleuter blijkt?

De juf zal jouw kleuter extra uitdagingen bieden. Jouw kleuter kan voor sommige activiteiten aansluiten bij een oudere kleutergroep.

4. Zorg in de kleuterklas?

Kleuters die het wat moeilijker hebben worden in de 1ste plaats opgevangen door de klasjuf. Zij kent het kind beter dan wie ook. Indien de juf extra hulp nodig heeft, kan ze een beroep doen op de zorgjuf.

Samen bekijken ze dan hoe ze de kleuters het beste kunnen begeleiden.

5. Biedt een graadklas voordelen?

Heel veel zelfs! Er werd in het verleden al vaak onderzoek verricht naar de effecten van een graadklas voor hun verdere loopbaan. De resultaten waren steeds unaniem: kinderen uit een graadklas kunnen veel zelfstandiger werken. Deze vaardigheid komt hen van pas in hun hele verdere loopbaan.

Ook naar sociale vaardigheden scoort een graadklas sterk: de kinderen leren van jongs af aan zorg dragen voor elkaar: de grotere voor de kleinere, de sterkere voor zij die het wat moeilijker hebben.

Een bijkomend voordeel is dat sterkere kleuters activiteiten kunnen meedoen van een oudere groep. En omgekeerd kunnen kleuters die het wat moeilijker hebben nog eens een activiteit meedoen met de jongere kleuters. Op deze manier hebben ze ook een succeservaring. Wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.

6. Mijn kind zit in de 3de kleuterklas samen met kleuters van de 2de kleuterklas. Krijgen zij dezelfde activiteiten aangeboden?

JA & NEEN

Verhaaltjes, onthaal, poppenkast gebeuren klassikaal.

MAAR!

Alle andere activiteiten worden op het niveau van de kleuters aangeboden.

Concreet betekent dit dat kleuters van K2 en K3 allebei mogen schilderen, maar dat ze een verschillende opdracht krijgen van de juf.

De juf moet de ontwikkelingsdoelen nastreven van beide klasgroepen. Zij moet dus steeds differentiëren.