Interne afspraken

Interne afspraken:

1. Inschrijven van het kind

Je kunt je kind inschrijven op onze school op de schooldagen tussen 8.15 uur en 16 uur of na afspraak met de directeur of de kleuterleidster.

Benodigde documenten:

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

- een uittreksel uit de geboorteakte

- het trouwboekje van de ouders

- de identiteitskaart van het kind

- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

- de reispas voor vreemdelingen

- de ISI-kaart

2. Toelatingsvoorwaarden

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken, en dit na een vakantieperiode. (met uitzondering van de kleuters die voor 1 februari de leeftijd van twee jaar en zes maand bereiken. Zij mogen instappen op 1 februari)

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, mogen ze pas de eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:

- de eerste schooldag na de zomervakantie

- de eerste schooldag na de herfstvakantie

- de eerste schooldag na de kerstvakantie

- 1 februari (extra instapdatum)

- de eerste schooldag na de krokusvakantie

- de eerste schooldag na de paasvakantie

- de eerste schooldag na O.-L.-H. Hemelvaart

3. Organisatie van de schooluren

Uurregeling tijdens de schooldagen:

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

morgen: 8.45 u tot 11.45 u

middag: 13.00 u tot 15.45 u

- Woensdag

morgen: 8.45 u tot 11.40 u

middag: vrij

4. Middagmaal

Uw kleuter kan soep en/of een warm middagmaal gebruiken.

5. Gezondheid

We zijn een snoepvrije school. Geen snoep, frisdrank en energiedrankjes.

We vinden het belangrijk dat kleuters gezond eten en voldoende bewegen. We proberen hieraan tegemoet te komen door twee maal per week te turnen.

6. Opvang

Ma - di - do - vrij van 7.15 u tot 18 u

woe van 7.15 u tot 12.15 u - op woensdagnamiddag, lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen kan uw kleuter terecht in kinderopvang 't Narrenschip in Brakel. INSCHRIJVEN VEREIST!

Op woensdag worden de kleuters op school opgehaald en naar het Narrenschip gebracht. Voor het vervoer kan je inschrijven op bko@lierde.be

Voor de opvang kan je inschrijven via kinderopvang@brakel.be