Wie zijn wij?

juf Magy

Directeur met lesopdracht.

Groot hart voor ouders en kinderen

Vindt het schitterend om elke ochtend begroet te worden door de stralende gezichtjes van de kleuters.

Juf Evelyn

Juf van de 2de/3de kleuterklas.

Bezige bij, vindt de kring het leukste hoekje van de klas, stimuleert de creativiteit van elk kind.

Persoonlijk toppertje : wekelijks relaxatiemomentje met de kids.

Juf Bianca,

Juf van de peuters en 1ste kleuterklas./zorgjuf

Creatieve duizendpoot, zotte doos, houdt van de natuur en speelt in op de unieke eigenschappen van elk kind.

Juf Leen,

Turnjuf.

Houdt van een uitdaging, groot hart voor elke kleuter en vindt het super om samen met de kleuters plezier te beleven en hen het hele jaar door te kunnen boeien.

Juf Fien

Houdt er van om nieuwe dingen te leren en te ontdekken

Vindt het fijn als iedereen zich goed voelt in het klasje.

juf Sofie,

Kinderverzorgster .

Houdt van knutselen, zingen en verhaaltjes vertellen.

Juf Jolien

Kinderverzorgster/turnjuf

Zachte juf met luisterend oor voor elk kind.

Vindt het heerlijk om verhaaltjes te vertellen.

Zorgt wekelijks voor leuke turnspelletjes.


Juf Carine

Verzorgt de opvang

Steeds goedlachs en wordt door de kleuters op handen gedragen.

juf Vicky

Administratief bediende

Stille kracht met een groot hart voor de kleuters

Inrichtende macht:

Wij behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Het gemeentebestuur, Nieuwstraat 19, 9570 St.- Maria Lierde, vormt ons schoolbestuur. 055/43 10 10

www.lierde.be

Scholengemeenschap

Wij maken deel uit van de scholengemeenschap 'SG VLAARD'.

Mevr. Lieve Janssens is coördinerend directeur

www.vlaard.yurls.net

OVSG

Wij zijn aangesloten bij Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw

CLB

Onze school werkt samen met het GO! centrum voor leerlingenbegeleiding.

Via school of via onderstaande coördinaten kan u altijd terecht met uw vragen.

Infobrochure CLB

Schoolraad

Sedert het schooljaar 2004-2005 werd een schoolraad opgericht.

Deze raad omvat, overeenkomstig de decretale bepalingen, drie representatieve geledingen die participeren aan en nadenken over het lokale schoolbeleid, met name het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt voor vier jaar gekozen, vergadert minimaal drie maal per jaar over een aantal materies, waarvoor hij informatierecht, respectievelijk advies-, overleg- of beslissingsbevoegdheid heeft en naar een eensgezindheid streeft.

De samenstelling van de schoolraad ziet eruit als volgt:


Voorzitter : Verstaen Evelyn

Secretaris: Van Daele Magy

Ouders : Bouqué Abigail,Gauquie Marianne, Vandewalle Steffie

Lokale gemeenschap : Premereur Danny, Meert Patricia, Van Dooren Nancy